Bath Concept Cosmetics (Dongguan) Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $152,000

mainCategories

Room freshener
Bath and body care
Bath and body care
Sunscreen
0,68 US$ - 1,30 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,25 US$ - 0,65 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,20 US$ - 0,60 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,25 US$ - 0,65 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
3,00 US$ - 3,50 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 1,20 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,25 US$ - 0,43 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,50 US$ - 1,30 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,96 US$ - 1,05 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,96 US$ - 1,05 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)

Jack Yin
Loading
Steven Chan
Loading
Jennifer Teng
Loading
Ting Lau
Loading
Eva Yu
Loading
Lisa Zhang
Loading

 

FDA  Certificate

 

 

 

ISO 22716 & GMPC  Certificate